Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 6
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

De personer som omvender seg, blir døpt og innlemmes i fellesskapet - Kirkens medlemmer som omvender seg, blir tilgitt - Møter ledes ved Den Hellige Ånds kraft. Ca. 401-421 e. Kr. (9 vers)


1.   Og nå taler jeg om dåp. Se, eldster, prester og lærere ble døpt, og de ble ikke døpt uten at de bar frem frukter som viste at de var verdige til det.

2.   Heller ikke tok de imot noen til dåp uten at de kom frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd og vitnet for kirken at de virkelig omvendte seg fra alle sine synder.

3.   Og ingen ble mottatt til dåp uten at de påtok seg Kristi navn og var fast bestemt på å tjene ham til enden.

4.   Og etter at de var blitt mottatt til dåp og ble påvirket av og renset ved Den Hellige Ånds kraft, ble de regnet blant Kristi kirkes folk, og deres navn ble skrevet ned, så de kunne bli husket og næret ved Guds gode ord for å holde dem på den rette vei, for stadig å holde dem våkne i bønn og la dem bare stole på det Kristus hadde gjort, han som var deres tros opphavsmann og fullender.

5.   Og kirkens medlemmer kom ofte sammen for å faste og for å be og for å tale med hverandre om sine sjelers velferd.

6.   Og de kom ofte sammen for å nyte av brødet og vinen til minne om Herren Jesus.

7.   Og de var nøye med at det ikke var noen synd blant dem. Og hvis noen ble grepet i synd og tre vitner i kirken erklærte dem skyldige for eldstene, og hvis de ikke omvendte seg og ikke bekjente, ble deres navn strøket ut, og de ble ikke regnet blant Kristi folk.

8.   Men hver gang de omvendte seg og ba om tilgivelse med ærlig hensikt, ble de tilgitt.

9.   Og deres møter ble ledet av kirken etter Åndens påvirkning og ved Den Hellige Ånds kraft, for slik som Den Hellige Ånds kraft ledet dem til enten å forkynne eller til å formane eller til å be eller til å påkalle eller til å synge, slik ble det gjort.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 6
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige