Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 4
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Hvordan eldster og prester forretter nadverdens brød, blir forklart. Ca. 401-421 e.Kr. (3 vers)


1.   DETTE viser hvordan deres eldster og prester forrettet Kristi kjød og blod for kirken. Og de forrettet det ifølge Kristi befalinger, derfor vet vi at fremgangsmåten er riktig, og eldsten eller presten forrettet.

2.   Og de knelte ned med menigheten og ba til Faderen i Kristi navn og sa:

3.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige dette brød for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, så hans Ånd alltid kan være hos dem. Amen.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 4
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige