AVANSERT SØK
(1 kapittel)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innhold   |   Jesu-Kristi-Kirke.no   |   MormonsBok.com   |   SisteDagersHellige.no   |   Kristus.no   |

Kap. 1:   Enos ber med stor kraft og får forlatelse for sine synder - Herrens røst kommer til hans sinn og lover at lamanittene skal bli frelst på et senere tidspunkt - Nephittene forsøkte å vinne lamanittene tilbake - Enos fryder seg ved sin Forløser. Ca. 420 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige