Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 5
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Hvordan nadverdens vin ble forrettet. Ca. 401-421 e. Kr. (2 vers)


1.   DETTE viser hvordan vinen ble forrettet. Se, de tok begeret og sa:

2.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige denne vin for alle deres sjeler som drikker av den, så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod som ble utgytt for dem, så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, så hans Ånd kan være hos dem. Amen.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 5
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige