Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 3
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Eldster ordinerer prester og lærere ved håndspåleggelse. Ca. 401-421 e. Kr. (4 vers)


1.   DETTE viser hvordan de disipler som ble kalt kirkens eldster, ordinerte prester og lærere

2.   etter at de hadde bedt til Faderen i Kristi navn, la de sine hender på dem og sa:

3.   I Jesu Kristi navn ordinerer jeg deg til en prest (eller hvis han skulle være lærer, ordinerer jeg deg til en lærer) for å forkynne omvendelse og syndsforlatelse gjennom Jesus Kristus ved utholdenhet i troen på hans navn til enden. Amen.

4.   Og på denne måten ordinerte de prester og lærere ifølge Guds gaver og kall til menneskene, og de ordinerte dem ved Den Hellige Ånds kraft som var hos dem.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 3
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige