AVANSERT SØK
(10 kapitler)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innhold   |   Jesu-Kristi-Kirke.no   |   MormonsBok.com   |   SisteDagersHellige.no   |   Kristus.no   |

Kap. 1:   Moroni skriver til gavn for lamanittene - De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401-421 e. Kr. E   [ Les mer ]

Kap. 2:   Jesus ga nephittenes tolv disipler myndighet til å meddele Den Hellige Ånds gave. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Eldster ordinerer prester og lærere ved håndspåleggelse. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Hvordan eldster og prester forretter nadverdens brød, blir forklart. Ca. 401-421 e.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Hvordan nadverdens vin ble forrettet. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   De personer som omvender seg, blir døpt og innlemmes i fellesskapet - Kirkens medlemmer som omvender seg, blir tilgitt - Møter ledes ved Den Hellige Ånds kraft. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   En innbydelse blir gitt om å gå inn til Herrens hvile - Be med ærlig hensikt - Kristi Ånd gjør det mulig for menneskene å kjenne godt fra ondt - Satan overtaler menneskene til å fornekte Kristus og gjøre ondt - Profetene åpenbarer Kristi komme - Ved tro skjer mirakler, og englers betjening - Menneskene skulle ha håp om evig liv og holde fast ved kjærligheten. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Barnedåp er en ond avskyelighet - Små barn er levende i Kristus på grunn av forsoningen - De som har tro, de som omvender seg, er saktmodige og ydmyke av hjertet, de som mottar Den Hellige Ånd og holder ut til enden, vil bli frelst. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Både nephittene og lamanittene er fordervet og avstumpet - De torturerer og myrder hverandre - Mormon ber om at nåde og godhet må være med Moroni i all evighet. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Et vitnesbyrd om Mormons bok kommer ved Den Hellige Ånds kraft - Åndens gaver gis til de trofaste - Tro ledsages alltid av åndelige gaver - Moronis ord taler fra støvet - Kom til Kristus, bli fullkommengjort i ham og helliggjør deres sjeler. Ca. 421 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige