AVANSERT SØK
(1 kapittel)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innhold   |   Jesu-Kristi-Kirke.no   |   MormonsBok.com   |   SisteDagersHellige.no   |   Kristus.no   |
 

Kap. 1:   Nephittene og lamanittene blir alle omvendt til Herren - De har alle ting felles, utfører rnirakler, og det går dem vel i landet - Etter to århundrer oppstår det splittelse, ondskap, falske kirker og forfølgelser - Etter tre hundre år er både nephittene og lamanittene ugudelige - Ammaron skjuler de hellige opptegnelsene. Ca. 35-321 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige