AVANSERT SØK
(1 kapittel)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innhold   |   Jesu-Kristi-Kirke.no   |   MormonsBok.com   |   SisteDagersHellige.no   |   Kristus.no   |
 

Kap. 1:   I tur og orden blir opptegnelsene ført av Omni, Amaron, Chemish, Abinadom og Amaleki - Mosiah oppdager Zarahemlas folk, som kom fra Jerusalem i Sidkias dager - Mosiah blir deres konge - Muleks etterkommere i Zarahemla hadde oppdaget Coriantumr, som var den siste jareditt - Kong Benjamin etterfølger Mosiah - Menneskene skulle ofre sine sjeler som et offer til Kristus. Ca. 323-130 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige