Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 1
  | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Moroni skriver til gavn for lamanittene - De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401-421 e. Kr. (4 vers)


1.   Etter at jeg, Moroni, hadde avsluttet forkortelsen av beretningen om Jareds folk, hadde jeg ikke tenkt å skrive mer, men jeg har ennå ikke omkommet, og jeg gir meg ikke til kjenne for lamanittene av frykt for at de skal drepe meg.

2.   For se, deres innbyrdes kriger er voldsomme, og på grunn av sitt hat dreper de alle nephitter som ikke vil fornekte Kristus.

3.   Og jeg, Moroni, vil ikke fornekte Kristus, derfor vandrer jeg omkring overalt hvor jeg er trygg for mitt eget liv.

4.   Derfor skriver jeg litt til, mot min hensikt, for jeg hadde ikke tenkt å skrive mer. Men jeg skriver litt til, så det kanskje en gang i fremtiden vil bli verdifullt for mine brødre, lamanittene, ifølge Herrens vilje.


 
MORONIS BOK, kapittel 1
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige