Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


Kapittel 2
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Jesus ga nephittenes tolv disipler myndighet til å meddele Den Hellige Ånds gave. Ca. 401-421 e. Kr. (3 vers)


1.   KRISTI ord som han uttalte til sine disipler, de tolv som han hadde utvalgt, idet han la sine hender på dem

2.   og han kalte dem ved navn og sa: Dere skal påkalle Faderen i mitt navn i mektig bønn, og etter at dere har gjort dette, skal dere ha myndighet til å gi Den Hellige Ånd til den dere legger hendene på. Og i mitt navn skal dere gi den, for slik gjør mine apostler.

3.   Disse ord talte Kristus til dem første gang han viste seg for dem, og folkemengden hørte det ikke. Men disiplene hørte det, og Den Hellige Ånd falt på alle dem de la hendene på.


 
Forrige
MORONIS BOK, kapittel 2
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige