- Et mektig vitne om Jesus Kristus og Bibelens sannhet, skrevet av oldtidsprofeter. -
| <-- Tilbake | Innholdsfortegnelse | www.SisteDagersHellige.no |

Hele Mormons Bok er søkbar! Dette er nyttig dersom du leter etter et spesielt vers eller ønsker å finne fram til flere vers som omhandler det samme emne.

Slå direkte opp på et vers:

Kap: Vers:

Søk med flere kriterier:


Hva skal det søkes i?
ALLE 1. Nephi 2. Nephi Jakob Enos Jarom
Omni Mormons ord Mosiah Alma Helaman 3. Nephi
4. Nephi Mormon Ether Moroni        Tips til "Søk med flere kriterier"

Med denne funksjonen kan du angi et detaljert søk som vil hjelpe deg til å finne nøyaktig det du leter etter. Når du bare bruker standard søkefunksjon (som ligger på alle sidene i Mormons Bok) vil det bli utført et fritekstsøk der søkeordet eller søkeuttrykket blir funnet nøyaktig slik du skrev det (men uahengig av store og små bokstaver). Med funksjonen "Søk med flere kriterier", derimot, kan du oppnå følgende fordeler:

Dersom du med standard søkefunksjon opplever å få altfor mange treff, kan du i stedet for å søke i hele Mormons Bok heller oppgi hvilke bøker du vil søke i, f.eks. bare 2. Nephi og Jakobs bok.

Dersom du er ute etter skriftsteder som f.eks. omtaler temaet "tro og håp" kan du i stedet for å søke etter akkurat teksten "tro og håp" heller søke etter vers som inneholder begge ordene selv om de ikke kommer etter hverandre. Da skriver du ordet "tro" i den første tekstboksen og ordet "håp" i den andre. Antallet treff vil bli mindre enn ved søk på f.eks. bare "tro" eller bare "håp", men du vil kun finne det du leter etter.

Du kan også utføre enda mer spesifiserte søk ved å benytte deg av OG eller ELLER valgene.