AVANSERT SØK
, kapittel 1
Kapittel 2

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Moroni skriver til gavn for lamanittene - De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401-421 e. Kr. E (4 vers)


1.   Etter at jeg, Moroni, hadde avsluttet forkortelsen av beretningen om Jareds folk, hadde jeg ikke tenkt å skrive mer, men jeg har ennå ikke omkommet, og jeg gir meg ikke til kjenne for lamanittene av frykt for at de skal drepe meg.

2.   For se, deres innbyrdes kriger er voldsomme, og på grunn av sitt hat dreper de alle nephitter som ikke vil fornekte Kristus.

3.   Og jeg, Moroni, vil ikke fornekte Kristus, derfor vandrer jeg omkring overalt hvor jeg er trygg for mitt eget liv.

4.   Derfor skriver jeg litt til, mot min hensikt, for jeg hadde ikke tenkt å skrive mer. Men jeg skriver litt til, så det kanskje en gang i fremtiden vil bli verdifullt for mine brødre, lamanittene, ifølge Herrens vilje.


 
, kapittel 1
Kapittel 2

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige