AVANSERT SØK
Kapittel 4
, kapittel 5
Kapittel 6

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Hvordan nadverdens vin ble forrettet. Ca. 401-421 e. Kr. (2 vers)


1.   DETTE viser hvordan vinen ble forrettet. Se, de tok begeret og sa:

2.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige denne vin for alle deres sjeler som drikker av den, så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod som ble utgytt for dem, så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, så hans Ånd kan være hos dem. Amen.


 
Kapittel 4
, kapittel 5
Kapittel 6

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige