AVANSERT SØK
Kapittel 3
, kapittel 4
Kapittel 5

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Hvordan eldster og prester forretter nadverdens brød, blir forklart. Ca. 401-421 e.Kr. (3 vers)


1.   DETTE viser hvordan deres eldster og prester forrettet Kristi kjød og blod for kirken. Og de forrettet det ifølge Kristi befalinger, derfor vet vi at fremgangsmåten er riktig, og eldsten eller presten forrettet.

2.   Og de knelte ned med menigheten og ba til Faderen i Kristi navn og sa:

3.   O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige dette brød for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, så hans Ånd alltid kan være hos dem. Amen.


 
Kapittel 3
, kapittel 4
Kapittel 5

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige