AVANSERT SØK
Kapittel 1
, kapittel 2
Kapittel 3

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Jesus ga nephittenes tolv disipler myndighet til å meddele Den Hellige Ånds gave. Ca. 401-421 e. Kr. (3 vers)


1.   KRISTI ord som han uttalte til sine disipler, de tolv som han hadde utvalgt, idet han la sine hender på dem

2.   og han kalte dem ved navn og sa: Dere skal påkalle Faderen i mitt navn i mektig bønn, og etter at dere har gjort dette, skal dere ha myndighet til å gi Den Hellige Ånd til den dere legger hendene på. Og i mitt navn skal dere gi den, for slik gjør mine apostler.

3.   Disse ord talte Kristus til dem første gang han viste seg for dem, og folkemengden hørte det ikke. Men disiplene hørte det, og Den Hellige Ånd falt på alle dem de la hendene på.


 
Kapittel 1
, kapittel 2
Kapittel 3

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige