AVANSERT SØK
Kapittel 5
, kapittel 6
Kapittel 7

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Kong Benjamin skriver ned folkets navn og utnevner prester til å undervise dem - Mosiah regjerer som en rettferdig konge. Ca. 124-121 f. Kr. (7 vers)


1.   Og nå, etter at kong Benjamin hadde endt sin tale til folket, syntes han det var nødvendig å skrive ned navnene på alle dem som hadde inngått en pakt med Gud om å holde hans bud.

2.   Og det skjedde at det ikke var en eneste sjel, unntatt små barn, som ikke hadde inngått pakten og hadde påtatt seg Kristi navn.

3.   Og videre skjedde det at da kong Benjamin hadde utført alle disse ting og hadde innviet sin sønn Mosiah til å være regent og konge over sitt folk og hadde gitt ham alle instruksjoner om riket og også hadde utpekt prester til å undervise folket, så de derved kunne høre og kjenne Guds befalinger og vekkes til erindring om den ed som de hadde avlagt oppløste han mengden, og de vendte tilbake til sine egne hjem, hver og en med sin familie.

4.   Og Mosiah begynte å regjere i sin fars sted. Og han begynte å regjere i sitt tredevte år, alt i alt omkring fire hundre og seks og sytti år fra den tid Lehi forlot Jerusalem.

5.   Og kong Benjamin levde enda i tre år, og så døde han.

6.   Og det skjedde at kong Mosiah vandret på Herrens veier og etterlevde hans bud og lover og holdt hans befalinger i alt han befalte ham.

7.   Og kong Mosiah fikk sitt folk til å dyrke jorden. Og selv dyrket han også jorden, så han ikke skulle ligge sitt folk til hyrde, men gjøre som hans far hadde gjort i alle ting. Og i tre år var det ingen stridigheter blant noen del av hans folk.


 
Kapittel 5
, kapittel 6
Kapittel 7

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige