AVANSERT SØK
Kapittel 29
, kapittel 30

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Hedningefolkene i de siste dager blir befalt å omvende seg, komme til Kristus og bli regnet til Israels hus. Ca. 34-35 e. Kr. (2 vers)


1.   LYTT, dere hedningefolk, og hør Jesu Kristi, den levende Guds Sønns ord som han har befalt meg at jeg skulle tale om dere. For se, han befaler meg å skrive følgende:

2.   Vend om, alle dere hedningefolk - fra deres ugudelige veier, og omvend dere fra deres onde gjerninger, fra deres løgn og bedrageri og fra deres horeri og fra deres hemmelige avskyeligheter og deres avgudsdyrkelse og fra deres mord og deres prestelist og deres misunnelse og deres strid, og fra all deres ugudelighet og avskyelighet - og kom til meg og bli døpt i mitt navn så dere kan få forlatelse for deres synder og bli fylt med Den Hellige Ånd, så dere kan bli regnet til mitt folk som er av Israels hus.


 
Kapittel 29
, kapittel 30

| Tilbake |



Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige