-> Avansert søk

Den kostelige perle er et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til profeten Joseph Smith. Disse er på mange måter både klargjørende og utdypende for sentrale punkter i Kirkens tro og lære.

Bok Kapitler
Innledning 8
Mose bok 8
Abrahams bok 5
Joseph Smith - Matteus 1
Joseph Smith - Historie 1
Trosartiklene 1

Den Kostelige Perle

Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Den Kostelige Perle, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige