Standardverkene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere). Les Mormons bok på nett.

Her finner du komplette og søkbare utgaver av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, samt link til Bibelselskapets nettversjon av Bibelen. Disse bøkene er likestilt hellig skrift i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.Klikk et boknavn for å lese: 

MORMONS BOK


Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus. Den inneholder opptegnelser av profeter fra hovedsaklig perioden 600 f.Kr. til 421 e.Kr., og er trykt i nesten 200 millioner eksemplarer på 115 språk. Boken bekrefter og utfyller Bibelens budskap om at Jesus er Guds Sønn, verdens frelser.


LÆRE OG PAKTER


Lære og pakter er en samling åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith på 1830- og 1840-tallet, samt noen tilføyelser av hans etterfølgere i kirkens presidentskap. Den gir et dypt innblikk i kirkens tro og lære, samt kirkens første år under gjenopprettelsen.


DEN KOSTELIGE PERLE


Den kostelige perle er et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til profeten Joseph Smith. Disse utdyper mange viktige sider av Jesu Kristi Kirkes tro og lære.


BIBELEN


Bibelen er en samling av 66 ulike hellige skrifter av profeter og apostler i den gamle verden. De ble nedskrevet i perioden ca. 700 f.Kr. og frem til rundt år 90 e.Kr, inkludert detaljerte førstehåndsberetninger fra dem som vandret sammen med Jesus på jorden for 2000 år siden.
Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Mormons Bok, Lære og pakter, Den kostelige perle, 2002-oversettelser © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman.