-> Avansert søk
Hele Mormons bok på internett. Skrifter av oldtidsprofeter som bekrefter Bibelens sannhet og at Jesus Kristus er Guds sønn. Oversatt av Joseph Smith jr. og utgitt på engelsk i 1830, dansk i 1851 og for første gang på norsk i 1950. Dette er 2002-oversettelsen. Klikk et boknavn eller bruk søkefunksjonen.

Bok Tidsperiode Kapitler
Forord / bakgrunn    
1. Nephis bok 600--570 f.Kr. 22
2. Nephis bok 588--544 f.Kr. 33
Jakobs bok 544--421 f.Kr. 7
Enos bok 420 f.Kr. 1
Jaroms bok 399 f.Kr. 1
Omnis bok 361--130 f.Kr. 1
Mormons ord 385 e.Kr. 1
Mosiahs bok 130--91 f.Kr. 29
Almas bok 90--53 f.Kr. 63
Helamans bok 52--1 f.Kr. 16
3. Nephis bok 1 f.Kr. -- 35 e.Kr. 30
4. Nephis bok 36--321 e.Kr. 1
Mormons bok 322--421 e.Kr. 9
Ethers bok 2200--590 f.Kr. 15
Moronis bok 400--421 e.Kr. 10
 
- Et annet vitne om Jesus Kristus -

Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige