Innledning | Mose bok | Abrahams bok | JS-Matteus | JS-Historie | Trosartiklene |


AVANSERT SØK

ABRAHAMS BOK


1  2  3  4  5 


ABRAHAMS BOK Kap. 1:   Abraham søker etter den patriarkalske ordens velsignelser - Han blir forfulgt av falske prester i Kaldea - Jehova redder ham - En gjennomgang av Egypts opprinnelse og styreform.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Abraham forlater Ur for å dra til Kanaan - Jehova viser seg for ham i Karan - Alle evangeliets velsignelser blir lovet hans ætt og gjennom hans ætt til alle mennesker - Han reiser til Kanaan og videre til Egypt.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Abraham lærer om solen, månen og stjernene ved hjelp av urim og tummim - Herren åpenbarer åndenes evige natur for ham - Han lærer om det førjordiske liv, om forutbeskikkelse, om skapelsen, om valg av en Forløser og om menneskets annen prøvestand.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Gudene planlegger å skape jorden og alt liv på den - De fremlegger en plan om en skapelse på seks dager.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Gudene fullfører planleggingen av alle tings skapelse - De gjennomfører skapelsen i henhold til sine planer - Adam gir navn til alle levende skapninger.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Den Kostelige Perle, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige