Kirkens lære og pakter
Søkefunksjon. Åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith med noen tilføyelser av hans etterfølgere i kirkens presidentskap.

Tilbake | InnledningSlå direkte opp på et vers:

Vers:Søk med flere kriterier:Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige