Den kostelige perle er et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til profeten Joseph Smith. Disse er på mange måter både klargjørende og utdypende for sentrale punkter i Kirkens tro og lære.

Bok
Kapitler
8
8
5
1
1
1
- Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige -

Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Den kostelige perle, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige