AVANSERT SØK
ABRAHAMS BOK (5 kapitler)
(Klikk en kapittel-link for å lese kapittelet)

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |
ABRAHAMS BOK

Kap. 1:   Abraham søker etter den patriarkalske ordens velsignelser - Han blir forfulgt av falske prester i Kaldea - Jehova redder ham - En gjennomgang av Egypts opprinnelse og styreform.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Abraham forlater Ur for å dra til Kanaan - Jehova viser seg for ham i Karan - Alle evangeliets velsignelser blir lovet hans ætt og gjennom hans ætt til alle mennesker - Han reiser til Kanaan og videre til Egypt.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Abraham lærer om solen, månen og stjernene ved hjelp av urim og tummim - Herren åpenbarer åndenes evige natur for ham - Han lærer om det førjordiske liv, om forutbeskikkelse, om skapelsen, om valg av en Forløser og om menneskets annen prøvestand.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Gudene planlegger å skape jorden og alt liv på den - De fremlegger en plan om en skapelse på seks dager.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Gudene fullfører planleggingen av alle tings skapelse - De gjennomfører skapelsen i henhold til sine planer - Adam gir navn til alle levende skapninger.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Den kostelige perle, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige