Innledning | Mose bok | Abrahams bok | JS-Matteus | JS-Historie | Trosartiklene |


ABRAHAMS BOK


Kapittel 4
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5 

Gudene planlegger å skape jorden og alt liv på den - De fremlegger en plan om en skapelse på seks dager. (31 vers)


1.   Og så sa Herren: La oss gå ned. Og de gikk ned i begynnelsen, og de, det vil si Gudene, organiserte og dannet himlene og jorden.

2.   Og jorden, etter at den var dannet, var øde og tom fordi de ikke hadde dannet noe annet enn jorden, og mørke rådet over dypet, og Gudenes Ånd ruget over vannene.

3.   Og de (Gudene) sa: Bli lys, og det ble lys.

4.   Og de (Gudene) fattet lyset, for det var klart, og de skilte lyset, eller så til at det ble skilt fra mørket.

5.   Og Gudene kalte lyset dag og mørket kalte de natt. Og det skjedde at fra aften til morgen kalte de natt, og fra morgen til aften kalte de dag, og dette var det første eller begynnelsen til det som de kalte dag og natt.

6.   Og Gudene sa også: La det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.

7.   Og Gudene befalte hvelvingen, så den skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen, og det ble slik, ja, slik som de befalte.

8.   Og Gudene kalte hvelvingen himmel. Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, og det skjedde at det var fra morgen til aften de kalte dag, og dette var annen gang de nevnte natt og dag.

9.   Og Gudene befalte og sa: La vannene under himmelen bli samlet sammen til ett sted, og la det tørre land komme frem, og det ble slik som de befalte.

10.   Og Gudene kalte det tørre land jord, og vannene som hadde samlet seg, kalte de store vann, og Gudene så at de ble adlydt.

11.   Og Gudene sa: La oss berede jorden til å frembringe gress, urter som setter frø, frukttrær som bærer frukt, hvert etter sitt slag - hvis frø i seg selv frembringer sitt eget slag på jorden - og det ble slik, ja, som de befalte.

12.   Og Gudene organiserte jorden til å frembringe gress av dets eget frø og urten til å frembringe urt av dens eget frø, og sette frø av sitt eget slag, og jorden til å frembringe treet av dets eget frø og bære frukt hvis frø i seg selv bare kunne frembringe det samme, etter sitt eget slag, og Gudene så at de ble adlydt.

13.   Og det skjedde at de tellet dagene, fra aften til morgen kalte de natt, og det skjedde at fra morgen til aften kalte de dag, og det var den tredje tid.

14.   Og Gudene organiserte lysene på himmelhvelvingen og så til at de skilte dagen fra natten og organiserte dem til å være til tegn og til årstider og til dager og til år,

15.   og organiserte dem til å være til lys på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden, og det ble slik.

16.   Og Gudene organiserte de to store lys, det større lys til å råde over dagen, og det mindre lys til å råde over natten - sammen med det mindre lys satte de også stjernene.

17.   Og Gudene satte dem på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden og til å råde over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket.

18.   Og Gudene våket over de ting de hadde befalt, inntil de adlød.

19.   Og det skjedde at det var fra aften til morgen at det var natt, og det skjedde at det var fra morgen til aften at det var dag, og det var den fjerde tid.

20.   Og Gudene sa: La oss berede vannene til å frembringe et mylder av levende skapninger og fugler, så de kan fly over jorden under den åpne himmelhvelvingen.

21.   Og Gudene beredte vannene så de kunne frembringe store hvaler, og enhver levende skapning som rører seg som vannene skulle frembringe i rikt monn, hver etter sitt slag, og enhver vinget fugl, etter sitt slag. Og Gudene så at de ville bli adlydt, og at deres plan var god.

22.   Og Gudene sa: Vi vil velsigne dem og se til at de blir fruktbare og blir mange og fyller vannet i havet, eller de store vann, og se til at fuglene formerer seg på jorden.

23.   Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, og det skjedde at det var fra morgen til aften de kalte dag, og det var den femte tid.

24.   Og Gudene beredte jorden til å frembringe levende skapninger, hver etter sitt slag, kveg og krypdyr og jordens dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik som de hadde sagt.

25.   Og Gudene organiserte jorden til å frembringe dyrene, hvert etter sitt slag, og kveget etter sitt slag, og alt som kryper på jorden, hvert etter sitt slag, og Gudene så at de ville adlyde.

26.   Og Gudene rådførte seg med hverandre og sa: La oss gå ned og forme mennesket i vårt bilde, etter vår lignelse, og vi vil gi dem herredømme over fiskene i havet og over fuglene i luften og over kveget og over hele jorden og over ethvert kryp som kryper omkring på jorden.

27.   Så Gudene gikk ned for å organisere mennesket i sitt eget bilde, i Gudenes bilde for å forme det, til mann og kvinne for å forme dem.

28.   Og Gudene sa: Vi vil velsigne dem. Og Gudene sa: Vi vil se til at de blir fruktbare og blir mange og fyller jorden og legger den under seg og har herredømme over fiskene i havet og over fuglene i luften og over alt levende som rører seg på jorden.

29.   Og Gudene sa: Se, vi vil gi dem alle urter som setter frø som skal komme på hele jordens overflate, og hvert tre som bærer frukt, og frukten av treet som setter frø, vil vi gi dem, og det skal være dem til føde.

30.   Og til alle jordens dyr og til alle luftens fugler og til alt som kryper på jorden, se, vi vil gi dem liv, og vi vil også gi dem alle grønne urter til føde, og alle disse ting skal organiseres således.

31.   Og Gudene sa: Vi vil gjøre alt som vi har sagt og organisere dem, og se, de skal være meget lydige. Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, og det skjedde at det var fra morgen til aften de kalte dag, og de regnet den sjette tid.


 
Forrige
ABRAHAMS BOK
Kapittel 4
 
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Den Kostelige Perle, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige