Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 39
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Seksuell synd er en avskyelighet - Coriantons synder hindret zoramittene i ti motta ordet - Kristi forløsning har tilbakevirkende kraft til frelse for de trofaste som levde før den fa fant sted. Ca. 74 f. Kr. (19 vers)


1.   Og nå min sønn, jeg har litt mer å si til deg enn jeg sa til din bror, for se, har du ikke lagt merke til din brors standhaftighet, hans trofasthet og hans flid når det gjelder å holde Guds bud? Se, har han ikke vært et godt eksempel for deg?

2.   For du ga ikke like mye akt på mine ord som din bror gjorde blant zoramittene. Dette har jeg imot deg, at du gikk så langt at du roste deg av din styrke og din visdom.

3.   Og dette er ikke alt, min sønn. Du gjorde også noe som bedrøvet meg meget, for du forlot din tjenestegjerning og dro over til landet Siron innenfor lamanittenes grenser etter skjøgen Isabel.

4.   Ja, hun stjal manges hjerter, men dette var ingen unnskyldning for deg, min sønn. Du skulle ha utført den tjenestegjerning du var betrodd.

5.   Vet du ikke, min sønn, at disse ting er en avskyelighet i Herrens øyne, ja, mer avskyelig enn alle andre synder unntatt utgytelsen av uskyldig blod eller å fornekte Den Hellige Ånd?

6.   For se, hvis du fornekter Den Hellige Ånd når den en gang har hatt plass i deg og du vet at du fornekter den, da er dette en uopprettelig synd, og for enhver som myrder når han har lys og kunnskap fra Gud, er det ikke lett å få tilgivelse. Ja, jeg sier til deg, min sønn, for ham er det ikke lett å få tilgivelse.

7.   Og nå, min sønn, jeg ønsker ved Gud at du ikke hadde vært skyldig i en så stor forbrytelse. Jeg ville ikke dvele ved dine forbrytelser og opprøre din sjel om det ikke var til ditt beste.

8.   Men se, du kan ikke skjule dine forbrytelser for Gud, og hvis du ikke omvender deg, vil de stå som et vitnesbyrd mot deg på den siste dag.

9.   Og nå, min sønn, jeg vil du skal omvende deg og forsake dine synder og ikke mer gå etter dine øynes lyster, men nekt deg alle disse ting, for hvis du ikke gjør det, kan du på ingen måte arve Guds rike. Husk dette, og forplikt deg til å nekte deg disse ting.

10.   Og jeg befaler deg at du forplikter deg til å rådføre deg med dine eldre brødre i alt du foretar deg, for se, du er i din ungdom og trenger å bli undervist av dine brødre. Og gi akt på deres råd.

11.   Bli ikke villedet av tomme eller tåpelige ting. La ikke djevelen forlede ditt hjerte igjen til å søke disse ugudelige skjøger. Se, min sønn, tenk hvor store synder du påførte zoramittene, for da de så din oppførsel, ville de ikke tro mine ord.

12.   Og nå sier Herrens Ånd til meg: Befal dine barn å gjøre godt, så de ikke forleder mange menneskers hjerter til fortapelse. Derfor befaler jeg deg, min sønn, med frykt for Gud at du avstår fra dine misgjerninger -

13.   at du vender deg til Herren av all din hu, makt og styrke, at du ikke forleder fleres hjerter til å handle ugudelig, men heller vender tilbake til dem og erkjenner dine feil og det gale som du har gjort.

14.   Søk ikke etter rikdommer eller denne verdens verdiløse ting, for se, du kan ikke ta dem med deg.

15.   Og nå, min sønn, vil jeg si litt til deg om Kristi komme. Se, jeg sier til deg at det er han som visselig skal komme for å ta bort verdens synder. Ja, han kommer for å forkynne det glade budskap om frelse til sitt folk.

16.   Og nå, min sønn, dette var den tjenestegjering du var kalt

17.   Og nå vil jeg berolige ditt sinn noe med hensyn til dette emne. Se, du undrer deg over hvorfor disse ting skulle være kjent så lang tid på forhånd. Se, jeg sier til deg, er ikke en sjel i dag like dyrebar for Gud som en sjel vil være ved hans komme?

18.   Er det ikke like nødvendig at forløsningsplanen skulle gjøres kjent for dette folk som for deres barn?

19.   Er det ikke like lett for Herren i dag å sende sin engel for å forkynne dette glade budskap til oss som til våre barn eller som det vil være etter hans komme?


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 39
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige