Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


OMNIS BOK

Kap. 1:   I tur og orden blir opptegnelsene ført av Omni, Amaron, Chemish, Abinadom og Amaleki - Mosiah oppdager Zarahemlas folk, som kom fra Jerusalem i Sidkias dager - Mosiah blir deres konge - Muleks etterkommere i Zarahemla hadde oppdaget Coriantumr, som var den siste jareditt - Kong Benjamin etterfølger Mosiah - Menneskene skulle ofre sine sjeler som et offer til Kristus. Ca. 323-130 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige