Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORONIS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


MORONIS BOK Kap. 1:   Moroni skriver til gavn for lamanittene - De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Jesus ga nephittenes tolv disipler myndighet til å meddele Den Hellige Ånds gave. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Eldster ordinerer prester og lærere ved håndspåleggelse. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Hvordan eldster og prester forretter nadverdens brød, blir forklart. Ca. 401-421 e.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Hvordan nadverdens vin ble forrettet. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   De personer som omvender seg, blir døpt og innlemmes i fellesskapet - Kirkens medlemmer som omvender seg, blir tilgitt - Møter ledes ved Den Hellige Ånds kraft. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   En innbydelse blir gitt om å gå inn til Herrens hvile - Be med ærlig hensikt - Kristi Ånd gjør det mulig for menneskene å kjenne godt fra ondt - Satan overtaler menneskene til å fornekte Kristus og gjøre ondt - Profetene åpenbarer Kristi komme - Ved tro skjer mirakler, og englers betjening - Menneskene skulle ha håp om evig liv og holde fast ved kjærligheten. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Barnedåp er en ond avskyelighet - Små barn er levende i Kristus på grunn av forsoningen - De som har tro, de som omvender seg, er saktmodige og ydmyke av hjertet, de som mottar Den Hellige Ånd og holder ut til enden, vil bli frelst. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Både nephittene og lamanittene er fordervet og avstumpet - De torturerer og myrder hverandre - Mormon ber om at nåde og godhet må være med Moroni i all evighet. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Et vitnesbyrd om Mormons bok kommer ved Den Hellige Ånds kraft - Åndens gaver gis til de trofaste - Tro ledsages alltid av åndelige gaver - Moronis ord taler fra støvet - Kom til Kristus, bli fullkommengjort i ham og helliggjør deres sjeler. Ca. 421 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige