Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


MORMONS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9 


MORMONS BOK Kap. 1:   Ammaron gir Mormon instruksjoner om de hellige opptegnelser - Krig bryter ut mellom nephittene og lamanittene - De tre nephitter blir tatt bort - Ugudelighet, vantro, trolldom og hekseri og magi florerer. Ca. 321-326 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Mormon leder nephittenes hærstyrker - Blod og blodbad over hele landet - Nephittene jamrer seg og sørger de fordømtes sørg - Nådens dag er forbi for dem - Mormon henter Nephis plater - Krigene fortsetter. Ca. 327-350 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Morrnon roper omvendelse til nephittene - De vinner en stor seier og roser seg av sin egen styrke - Mormon nekter å lede deri, og hans bønner for dem er uten tro - Mormoms bok er en innbydelse til Israels tolv stammer om å tro på evangeliet. Ca. 360-362 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Krig og blodbad fortsetter - De ugudelige straffer de ugudelige - Større ugudelighet enn noensinne råder i hele Israel - Kvinner og barn ofres til avguder - Lamanittene begynner å jage ut og utrydde nephittene. Ca. 363-375 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Mormon leder igjen nephittenes hærstyrker i blodige slag - Mormons bok vil komme frem for å overbevise hele Israel om at Jesus er Kristus - På grunn av sin vantro vil lamanittene bli adspredt, og Ånden vil slutte å streve med dem - De vil motta evangeliet fra hedningefolkene i de siste dager. Ca. 375384 c. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Nephittene samles i landet Cumorah til de avsluttende slag - Mormon skjuler de hellige opptegnelsene i høyden Cumorah - Lamanittene seirer, og nephittenes nasjon blir utryddet - Mange hundre tusen blir drept med sverd. Ca. 385 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Mormon innbyr lamanittene i de siste dager til å tro på Kristus, ta imot hans evangelium og bli frelst - Alle som tror på Bibelen, vil også tro på Mormons bok. Ca. 385e.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Lamanittene jager og dreper nephittene - Mormons bok vil komme frem ved Guds kraft - Verop uttalt over dem som utøser vrede og ypper til strid mot Herreris verk - Nephittenes opptegnelse vil komme frem i en tid med ugudelighet, forfall og frafall. Ca. 400-421 e. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Moroni oppfordrer dem som ikke tror på Kristus, til å omvende seg - Han taler om en Gud som gjør mirakler, som gir åpenbaringer og utøser gaver og tegn over de trofaste - Mirakler opphører på grunn av vantro - Tegnfølger dem som tror - Menneskene formanes til å være vise og holde budene. Ca. 401-421 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige