Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


JAKOBS BOK


1  2  3  4  5  6  7 


JAKOBS BOK Kap. 1:   Jakob og Josef forsøker å overtale menneskene til å tro på Kristus og holde hans bud - Nephi dør - Ugudelighet blant nephittene. Ca. 544-421 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Jakob fordømmer kjærlighet til rikdom, stolthet og ukyskhet - Menneskene kan søke etter rikdommer for å hjelpe sine medmennesker - Jakob fordømmer praktisering av mangegifte som ikke er godkjent - Herren har behag i kvinners kyskhet. Ca. 544-421. f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   De rene av hjertet mottar Guds belagelige ord - Lamanittenes rettferdighet overgår nephittenes - Jakob advarer mot hor, vellyst og enhver synd. Ca. 544-421 f . Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Alle profetene tilba Faderen i Kristi navn - Abrahams ofring av Isak var et bilde på Gud og hans Enbårne Menneskene skulle bli forsonet med Gud gjennom forsoningen - jødene vil forkaste grunnstenen. Ca. 544-421 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Jakob siterer Zenos, som forteller allegorien om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne - De er et bilde på Israel og hedningcfolkene - Israels adspredelse og innsamling blir bebudet - Hentydninger gjøres til nephittene og lamanittene og til hele Israels hus - Hedningefolkene vil podes inn i Israel - Til slutt vil olivenhagen bli brent. Ca. 544-421 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Herren vil gjenvinne Israel i de siste dager - Verden vil bli brent med ild - Menneskene må følge Kristus for å unngå sjøen av ild og svovel. Ca. 544-421 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Sherem fornekter Kristus, strider mot Jakob, krever et tegn og blir slått av Gud - Alle profetene har talt om Kristus og hans forsoning - Nephittene levde alle sine dager som omstreifere, født i trengsel og hatet av lamanittene. Ca. 544-421 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige