Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


HELAMANS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


HELAMANS BOK Kap. 1:   Pahoran den annen blir øverstedommer og myrdes av Kishkumen - Pacumeni overtar dommersetet Coriantumr leder lamanittenes hærstyrker, inntar Zarahemla og slår Pacumeni ihjel - Moronihah beseirer lamanittene og gjenerobrer Zarahemla, og Coriantumr blir drept. Ca. 52-50f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Helaman, sønn av Helaman, blir øverste dommer - Gadianton leder Kishkumens bande - Helamans tjener dreper Kishkumen og Gadiantons bande flykter ut i villmarken. Ca. 50-49 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Mange nephitter utvandrer til landet i nord - De bygger hus av sement og fører mange opptegnelser - Titusener blir omvendt og døpt - Guds ord fører menneskene til frelse - Helamans sønn, Nephi, bekler dommersetet. Ca. 49-39 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Opprørske nephitter slår sine styrker sammen med lamanittene og inntar Zarahemlas land - Nephittene blir beseiret på grunn au sin ugudelighet - Kirken svekkes og folket blir svakt som lamanittene. Ca. 38-30 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Nephi og Lehi ofrer seg for forkynnelsen - Deres navn innbyr dem til å innrette sitt liv etter sine forfedre - Kristus forløser dem som omvender seg - Nephi og Lehi vinner mange konvertitter og blir fengslet og omkranset av ild - En mørk sky overskygger tre hundre mennesker - Jorden ryster, og en stemme befaler menneskene å omvende seg - Nephi og Lehi taler med engler, og menneskeskaren blir omkranset av ild. Ca. 30 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   De rettferdige lamariitter forkynner for de ugudelige nephitter - Begge folk blomstrer i en periode med fred og overflod - Lucifer, som er syndens opphavsmann, oppegger de ugudelige og gadiantonrøverne til mord og ugudelighet - Røverne overtar nephittenes statsforvaltning. Ca. 29-23 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Nephi blir forkastet i nord og vender tilbake til Zarahemla - Han ber fra sitt tårn i hagen og ber deretter folket omvende seg eller omkomme. Ca. 23-21 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   Fordervede dommere forsøker å hisse folket opp mot Nephi - Abraham, Moses, Zenos, Zenock, Ezias, Jesaja, Jeremia, Lehi og Nephi vitnet alle om Kristus - Ved inspirasjon bekjentgjør Nephi at den øverste dommer er myrdet. Ca. 23-21 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Budbringere finner den øverste dommer død på dommersetet - De blir fengslet og senere løslatt - Ved inspirasjon utpeker Nephi Seantum som morderen - Nephi blir av noen akseptert som en profet. Ca. 23-21 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Herren gir Nephi myndighet til å besegle - Han får myndighet til å binde og løse på jorden og i himmelen - Han befaler folket å omvende seg, eller forgå - Ånden fører ham fra forsamling til forsamling. Ca. 21-20 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Nephi overtaler Herren til å la en hungersnød komme i stedet for krig - Mange mennesker omkommer - De omvender seg, og Nephi ber Herren inntrengende om regn - Nephi og Lehi mottar mange åpenbaringer - Gadiantonrøverne får sterkt fotfeste i landet. Ca. 20-6 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Menneskene er ustabile og tåpelige og snare til å gjøre ondt - Herren refser sitt folk - Menneskenes ubetydelighet sammenlignes med Guds kraft - På dommens dag vil menneskene arve evig liv eller evig fordømmelse. Ca. 6 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Lamanitten Samuel profeterer at nephittene vil bli utryddet hvis de ikke omvender seg - De og deres rikdommer blir forbannet - De forkaster og stener profetene, blir omringet av onde ånder og søker lykke i ugudelighet. Ca. 6 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Sarnuel forutsier at det vil være lyst om natten og at en ny stjerne vil vise seg ved Kristi fødsel - Kristus forløser menneskene fra timelig og åndelig død - Tegnene ved hans død vil være tre dagers mørke, klipper som revner og voldsomme naturkatastrofer. Ca. 6 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Herren refset nephittene fordi han elsket dem - Omvendte lamanitter er faste og standhaftige i troen - Herren vil være barmhjertig mot lamanittene i de siste dager. Ca. 6 f Kr.   [ Les mer ]

Kap. 16:   De nephitter som tror Samuel, blir døpt av Nephi Samuel, kan ikke drepes av de uomvendte nephitters piler og stener Noen forherder si sine hjerter, og andre ser engler De vantro sier det ikke er rimelig å tro på Kristus og at han skal komme til Jerusalem. Ca. 61 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige