Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ENOS BOK

ENOS BOK Kap. 1:   Enos ber med stor kraft og får forlatelse for sine synder - Herrens røst kommer til hans sinn og lover at lamanittene skal bli frelst på et senere tidspunkt - Nephittene forsøkte å vinne lamanittene tilbake - Enos fryder seg ved sin Forløser. Ca. 420 f. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige