Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


4. NEPHIS BOK

Kap. 1:   Nephittene og lamanittene blir alle omvendt til Herren - De har alle ting felles, utfører rnirakler, og det går dem vel i landet - Etter to århundrer oppstår det splittelse, ondskap, falske kirker og forfølgelser - Etter tre hundre år er både nephittene og lamanittene ugudelige - Ammaron skjuler de hellige opptegnelsene. Ca. 35-321 e. Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige