Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 


2. NEPHIS BOK Kap. 1:   Lehi profeterer om et frihetens land - Hans ætt vil bli adspredt og slått hvis de forkaster Israels Hellige - Han formaner sine sønner og ber dem ta rettferdighetens rustning på. Ca. 588-570 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 2:   Forløsning kommer gjennom Den Hellige Messias - Frihet til å velge (handlefrihet) er avgjørende for eksistens og fremgang - Adam falt for at mennesket kunne bli til - Mennesket står fritt til å velge frihet og evig liv. Ca. 588-570 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 3:   Josef i Egypt så nephittene i et syn - Han profeterte om Joseph Smith, seeren i de siste dager, om Moses som skulle befri Israel, og om Mormons bok som skulle komme frem. Ca. 588-570 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 4:   Lehi gir råd til og velsigner sitt avkom - Han dør og blir begravet - Nephi fryder seg over Guds godhet Nephi setter sin lit til Herren for evig. Ca. 588-570 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 5:   Nephittene skiller lag med lamanittene, holder Moseloven og bygger et tempel - På grunn av sin vantro blir lamanittene avskåret fra Herrens nærhet, blir slått med en forbannelse og blir en svøpe for nephittene. Ca. 588-559 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 6:   Jakob gjenforteller jødenes historie: Det babylonske fangenskap og tilbakekomsten, Israels Helliges virke og korsfestelse, hjelp som mottas fra hedningefolkene, og jødene som gjenopprettes i de siste dager når de tror på Messias. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 7:   Jesaja taler om Messias - Messias vil ha de lærdes tunge - Han vil vende sin rygg til dem som slår - Han vil ikke gjøres til skamme - Sammenlign med Jesaja 50. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 8:   I de siste dager vil Herren trøste Sion og samle Israel - De forløste vil komme til Sion under stor glede - Sammenlign med Jesaja 51 og 52:12. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 9:   Jødene vil samles i alle sine lovede land - Forsoningen forløser mennesket fra fallet - De dødes legemer vil komme frem fra graven, og deres ånder fra helvete og fra paradis - De vil bli domt - Forsoningen frelser fra død, helvete, djevelen og uendelig pine - De rettferdige vil frelses i Guds rike - Straff for synder beskrevet Israels Hellige er portens vokter. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 10:   Jødene vil korsfeste sin Gud - De vil bli adspredt inntil de begynner å tro på ham - Amerika vil være et frihetens land hvor ingen konge skal herske - Forson dere med Gud og oppnå frelse gjennom hans nåde. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 11:   Jakob så sin Forløser - Moseloven er et forbilde på Kristus og beviser at lian vil komme Ca. 559-545 f . Kr.   [ Les mer ]

Kap. 12:   Jesaja ser templet i de siste dager, Israels innsamling og tusenårsrikets dom og fred - De stolte og ugudelige vil bli ydmyket ved det annet komme - Sammenlign med Jesaja 2. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 13:   Juda og Jerusalem vil bli straffet for sin ulydighet - Herren fører sak og dømmer sitt folk - Sions døtre forbannes og pines for sin verdslighet - Sammenlign med Jesaja 3. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 14:   Sion og hennes døtre vil bli forløst og renset på tusenårsrikets dag - Sammenlign med Jesaja 4. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 15:   Herrens vingård (Israel) vil bli forlatt, og hans folk vil bli adspredt - Ve-rop vil komme over dem i deres frafalne og adspredt tilstand - Herren vil løfte et banner og samle Israel - Sammenlign med Jesaja 5. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 16:   Jesaja ser Herren - Jesajas synder blir tilgitt - Han blir kalt til å profetere - Han profeterer om at jødene vil forkaste Kristi lære - En levning skal vende tilbake - Sammenlign med Jesaja 6. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 17:   Efraim og Syria fører krig mot Juda - Kristus skal fødes av en jomfru - Sammenlign med Jesaja 7. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 18:   Kristus vil være som en snublesten og en anstøtssten - Søk Herren, ikke trollmenn som mumler - Vend dere til loven og til vitnesbyrdet for å få veiledning - Sammenlign med Jesaja 8. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 19:   Jesaja taler om Messias - Folket i mørke vil se et stort lys - Et barn er oss født - Han vil være en Fredsfyrste og vil regjere på Davids trone - Sammenlign med Jesaja 9. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 20:   Ødeleggelsen av Assur er et forbilde på ødeleggelsen av de ugudelige ved del annet komme - Få mennesker vil bli tilbake når Herren kommer igjen - Levningen av Jakob vil på den dag vende tilbake - Sammenlign med Jesaja 10. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 21:   Isais stubb (Kristus) vil dømme i rettferdighet -Kunnskapen om Gud skal dekke jorden i tusenårsriket -Herren vil løfte et banner og samle Israel - Sammenlign med Jesaja 11. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 22:   På tusenårsrikets dag vil alle mennesker prise Herren - Han skal bo iblant dem - Sammenlign med Jesaja 12. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 23:   Ødeleggelsen av Babylon er et forbilde på ødeleggelsen ved det annet komme - Det vil bli en vredens og hevnens dag - Babylon (verden) vil falle for evig - Sammenlign med Jesaja 13. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 24:   Israel vil bli samlet og vil få del i en tusenårig hvile - Lucifer ble utstøtt fra himmelen på grunn av opprør - Israel vil seire over Babylon (verden) - Sammenlign med Jesaja 14. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 25:   Nephi fryder seg over klarhet - Jesajas profetier vil bli forstått i de siste dager - Jødene vil vende tilbake fra Babylon, korsfeste Messias og bli adspredt og tuktet - De vil bli ført tilbake igjen når de tror på Messias - Han vil komme første gang seks hundre år etter at Lehi forlot Jerusalem - Nephittene holder Moseloven og tror på Kristus, som er Israels Hellige. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 26:   Kristus vil betjene nephittene - Nephi forutser at hans folk vil bli utryddet De vil tale fra støvet - Hedningefolkene vil bygge opp falske kirker og hemmelige forbund - Herren forbyr menneskene å bruke prestelist. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 27:   Mørke og frafall vil dekke jorden i de siste dager - Mormons bok vil komme frem - Tre vitner vil vitne om boken - Den lærde mann vil si at han ikke kan lese den forseglede bok - Herren vil utføre et underlig og forunderlig verk Sammenlign med Jesaja 29. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 28:   Mange falske kirker vil bli bygget opp i de siste dager - De vil undervise i falske, nytteløse og tåpelige laresetninger - Frafall vil gripe om seg på grunn av falske lærere - Djevelen vil rase i men neskenes hjerter - Han vil undervise i alle slags falske laresetninger. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 29:   Mange av hedningefolkene vil forkaste Mormons bok - De vil si: Vi trenger ingen annen bibel - Herren taler til mange nasjoner - Han vil dømme verden utfra de bøker som skal skrives. Ca. 559-545 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 30:   De som omvender seg av hedningefolkene, vil bli regnet til paktens folk - Mange lamanitter og jøder vil tro ordet og bli et tiltalende folk - Israel vil bli gjenopprettet og de ugudelige ødelagt. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 31:   Nephi forteller hvorfor Kristus ble døpt - Menneskene må følge Kristus, bli døpt, motta Den Hellige Ånd og holde ut til enden for å bli frelst - Omvendelse og dåp er porten inn til den snevre og smale sti -Evig liv blir dem til del som holder budene etter dåpen. Ca. 559-545 f.Kr.   [ Les mer ]

Kap. 32:   Engler taler ved Den Hellige Ånds kraft - Menneskene må be og selv få kunnskap fra Den Hellige And. Ca. 559-545 f. Kr.   [ Les mer ]

Kap. 33:   Nephis ord er sanne - De vitner om Kristus - De som tror på Kristus, vil tro Nephis ord, som skal stå som et vitne ved dommens skranke. Ca. 559-545 f . Kr.   [ Les mer ]


| Tilbake |


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige