AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 99
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lære og pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.



1-8: John Murdock blir kalt til å forkynne evangeliet, og de som mottar ham, mottar Herren og vil finne barmhjertighet.


1.   Se, så sier Herren til min tjener John Murdock - du er kalt til å dra til de østlige deler av landet og gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by, for å forkynne mitt evige evangelium for innbyggerne der, under forfølgelse og ugudelighet.

2.   Og den som mottar deg, mottar meg, og du skal ha kraft til å forkynne mitt ord ved tilkjennegivelsen av min Hellige Ånd.

3.   Og de som mottar deg som et lite barn, mottar mitt rike, og velsignet er de, for de skal finne barmhjertighet.

4.   Og de som forkaster deg, skal bli forkastet av min Fader og hans hus, og du skal tvette dine føtter på hemmelige steder ved veien som et vitnesbyrd mot dem.

5.   Og se og gi akt, jeg kommer hastig til dom for å overbevise alle om deres ugudelige gjerninger som de har begått mot meg, slik det står skrevet om meg i De hellige skrifter.

6.   Og nå, sannelig sier jeg deg at det er ikke nødvendig for deg å reise før du har sørget for dine barn og med ømhet har sendt dem til biskopen i Sion.

7.   Og om noen få år kan du også, om du ønsker det av meg, dra opp til det fruktbare land for å motta din arv,

8.   ellers skal du fortsette å forkynne mitt evangelium inntil du blir tatt bort. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 99
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige