AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 92
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833 (History of the Church 1:333). Åpenbaringen henvender seg til Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rådgiver i Det første presidentskap.1-2: Herren gir et bud angående innlemmelse i den forente orden.


1.   Sannelig, så sier Herren: Jeg gir til den forente orden, organisert i henhold til det bud som er gitt tidligere, en åpenbaring og et bud angående min tjener Frederick G. Williams, at dere skal motta ham i ordenen. Det jeg sier til en, sier jeg til alle.

2.   Og videre sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams: Du skal være et aktivt medlem av denne orden, og såfremt du er trofast i å holde alle bud som er gitt tidligere, skal du bli velsignet for evig. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 92
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige