AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 85
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 (History of the Church 1:298-299). Dette kapitlet er utdrag av et brev fra profeten til W. W. Phelps som bodde i Independence, Missouri. Den ble gitt for å besvare spørsmål angående de hellige som hadde flyttet til Sion, men som ikke hadde mottatt sin arv i henhold til Kirkens etablerte orden.1-5: Arv i Sion skal mottas gjennom innvielse. 6-12: En som er mektig og sterk vil gi de hellige deres arv i Sion.


1.   Herrens sekretær, den som han har utpekt, er forpliktet til å skrive en historie og en samlet opptegnelse for kirken over alle ting som skjer i Sion, og over alle som innvier sine eiendommer og mottar en arv fra biskopen ifølge loven,

2.   og også over deres vandel, deres tro og gjerninger, og også over de frafalne som faller fra etter å ha mottatt sin arv.

3.   Det er i strid med Guds vilje og befaling at de som ikke mottar sin arv ved innvielse, i henhold til hans lov som han har gitt, så han kan kreve tiende av sitt folk for å forberede dem til hevnens og oppbrenningens dag, skal ha sine navn innskrevet med Guds folk.

4.   Heller ikke skal deres stamtavle føres eller oppbevares så den kan finnes noe sted i kirkens opptegnelser eller historie.

5.   Deres navn skal ikke finnes nedskrevet i Guds lovbok, heller ikke deres fedres navn, heller ikke deres barns navn, sier Hærskarenes Herre.

6.   Ja, så sier den milde, lave røst som hvisker og gjennomtrenger alle ting og ofte får mine ben til å skjelve når den gir seg til kjenne og sier:

7.   Og det skal skje at jeg, Gud Herren, vil sende en som er mektig og sterk, som holder maktens septer i sin hånd ikledd lys som et dekke, hvis munn skal uttale ord, evige ord, mens hans indre skal være sannhetens kilde, for å sette Guds hus i orden og for, ved loddkasting, å ordne arven til de hellige og til deres fedre og til deres barn, hvis navn er innskrevet i Guds lovbok,

8.   mens den mann som ble kalt og utpekt av Gud, som rekker ut sin arm for å støtte Guds ark, skal falle for dødens pil likesom et tre som rammes av lynet.

9.   Og alle som ikke er nedskrevet i minneboken, skal ikke motta noen arv på den dag, men de skal hugges i sønder og få sin del blant de vantro hvor det er gråt og tenners gnissel.

10.   Disse ting sier jeg ikke av meg selv, derfor, det som Herren taler, vil han også oppfylle.

11.   Og de som tilhører Det høye prestedømme, hvis navn ikke er funnet nedskrevet i lovboken, eller som har falt fra eller blitt avskåret fra kirken, på samme måte som de som tilhører det mindre prestedømme eller medlemmene, skal på den dag ikke motta en arv blant de hellige som tilhører Den Aller Høyeste -

12.   derfor skal det gå med dem som med prestenes barn, slik det står skrevet i Esras bok i det andre kapittel i vers en og seksti og to og seksti.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 85
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige