AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 80
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).1-5: Stephen Burnett og Eden Smith kalles til å forkynne hvor som helst de måtte ønske.


1.   Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Stephen Burnett: Gå, ja, gå ut i verden og forkynn evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst.

2.   Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener Eden Smith.

3.   Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest, det være det samme, for dere kan ikke gå feil.

4.   Forkynn derfor det som dere har hørt og virkelig tror og vet er sant.

5.   Se, dette er hans vilje som har kalt dere, deres Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 80
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige