AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 73
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241-242). Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).1-2: Eldstene skal fortsette å .forkynne. 3-6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsette å oversette Bibelen inntil arbeidet er helt ferdig.


1.   For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at de fortsetter å forkynne evangeliet og formaner menighetene i områdene rundt omkring, frem til konferansen.

2.   Og se, da skal det kunngjøres for dem ved konferansens stemmegivning deres forskjellige oppgaver.

3.   Nå, sannelig sier jeg dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så sier Herren, det er nødvendig å oversette igjen,

4.   og så langt det er mulig å forkynne evangeliet i områdene rundt omkring frem til konferansen, og deretter er det nødvendig å fortsette arbeidet med oversettelsen inntil det er ferdig.

5.   Og la dette være et mønster for eldstene inntil de får mer kunnskap, ja, som skrevet er.

6.   Nå gir jeg dere ikke mer denne gang. Bind omkring deres lender og vær sindige. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 73
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige