AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 67
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i novernber 1831 (History of the Church 1:224-225). Anledningen var en spesiell konferanse hvor man vurderte å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). Det ble bestemt at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle ta manuskriptene til åpenbaringene med seg til Independence, hvor W. W. Phelps skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok). Mange av brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe som ble bekreftet av Den Hellige Ånd som ble utgydt over dem. Profeten skriver at etter at åpenbaringen kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det språk som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.1-3: Herren våker over sine eldster og hører deres bønner. 4-9: Han utfordrer den viseste til å etterligne den minste av hans åpenbaringer. 10-14: Trofaste eldster skal bli levendegjort av Ånden og skal se Guds åsyn.


1.   Se, og lytt, O min kirkes eldster, som er forsamlet, deres bønner har jeg hørt, og deres hjerter kjenner jeg, og deres ønsker er kommet opp til meg.

2.   Se, og gi akt, mine øyne hviler på dere, og himlene og jorden er i mine hender, og evighetens rikdommer tilfaller det meg å gi.

3.   Dere forsøkte å tro at dere skulle motta den velsignelse som ble tilbudt dere, men se, sannelig sier jeg dere, det var frykt i deres hjerter, og sannelig, dette er grunnen til at dere ikke kunne motta.

4.   Og nå gir jeg, Herren, dere et vitnesbyrd om sannheten av disse bud som ligger fremfor dere.

5.   Deres øyne har betraktet min tjener, Joseph Smith jr., og hans språk har dere kjent, hans ufullkommenheter har dere også kjent, og dere har søkt kunnskap i deres hjerter, så dere kunne uttrykke dere i et bedre språk enn ham, dette vet dere også.

6.   Men velg nå fra Budenes Bok, ja, om så det minste av budene, og utnevn den aller uviseste blant dere,

7.   og hvis det finnes noen blant dere som kan skrive ett likesom det, da er dere rettferdiggjort når dere sier at dere ikke vet om de er sanne.

8.   Men hvis dere ikke kan skrive ett likesom det, da er dere under fordømmelse hvis dere ikke bærer vitnesbyrd om at de er sanne.

9.   For dere vet at det ikke finnes noen urettferdighet i dem, og det som er rettferdig, kommer ned fra oven, fra lysenes Fader.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at det er deres privilegium, og et løfte gir jeg dere som er blitt utpekt til denne tjenestegjerning, at hvis dere legger bort misunnelse og frykt og ydmyker dere for meg - for dere er ikke ydmyke nok - skal sløret revne og dere skal se meg og vite at jeg er, ikke med det kjødelige og heller ikke med det naturlige sinn, men med det åndelige.

11.   For intet menneske har noensinne i kjødet sett Gud uten å være levendegjort av Guds Ånd.

12.   Heller ikke kan noe naturlig menneske tåle Guds nærvær, heller ikke noen med et kjødelig sinn.

13.   Dere er ikke istand til å tåle Guds nærvær nå, heller ikke englers betjening, derfor, fortsett i tålmodighet inntil dere blir fullkommengjort.

14.   La ikke deres sinn vende seg tilbake, og når dere er verdige, i min egen beleilige tid, skal dere forstå og vite hva som ble overdratt til dere ved min tjener Joseph Smith juniors hånd. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 67
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige