AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 66
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the Church 1:219-221). Dette var første dag av en viktig konferanse. Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: "Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og mottok følgende" (History of the Church 1:220).1-4: Den evige pakt er evangeliets fylde. 5-8: Eldstene skal forkynne, vitne og samtale med folket. 9-13: Den som arbeider trofast i sitt kall, vil være sikret en arv i form av evig liv.


1.   SE, så sier Herren til min tjener William E. McLellin: Velsignet er du, ettersom du har vendt deg bort fra dine misgjerninger og har mottatt mine sannheter, sier Herren, din Forløser, verdens Frelser, ja, for så mange som tror på mitt navn.

2.   Sannelig sier jeg deg, velsignet er du fordi du har mottatt min evige pakt, ja, fylden av mitt evangelium som er sendt ut til menneskenes barn, så de kan ha liv og få del i den herlighet som skal bli åpenbart i de siste dager slik det ble skrevet av profetene og apostlene i fordums tid.

3.   Sannelig sier jeg deg, min tjener William, at du er ren, men ikke helt. Omvend deg derfor fra det som ikke er velbehagelig i mine øyne, sier Herren, for Herren vil vise deg det.

4.   Og nå, sannelig, jeg, Herren, vil vise deg hva jeg vil med deg, eller hva min vilje er med deg.

5.   Se, sannelig sier jeg deg, at det er min vilje at du skal forkynne mitt evangelium fra sted til sted og fra by til by, ja, i områdene rundt omkring hvor det ikke er blitt forkynt.

6.   Bli ikke mange dager på dette sted, dra ikke opp til Sions land ennå, men i den utstrekning du kan sende, send. Tenk forøvrig ikke på dine eiendeler.

7.   Dra til den østlige del av landet, bær ditt vitnesbyrd på hvert sted for alt folket, også i deres synagoger, og samtal med folket.

8.   La min tjener, Samuel H. Smith, dra sammen med deg, og forlat ham ikke, og gi ham dine instruksjoner, og den som er trofast, skal styrkes på hvert sted, og jeg Herren vil gå med deg.

9.   Legg dine hender på de syke, og de skal bli helbredet. Vend ikke tilbake før jeg, Herren, sender deg. Vær tålmodig i trengsel. Be og du skal få, bank på og det skal lukkes opp for deg.

10.   Bli ikke tynget ned. Avstå fra all urettferdighet. Driv ikke hor - en fristelse som har plaget deg.

11.   Adlyd disse ord, for de er sanne og troverdige, og du skal foredle ditt embede og stange mange mennesker til Sion som skal komme med evighetens frydesang i sine hjerter.

12.   Fortsett, med disse ting, ja, inntil enden, og du skal motta det evige livs krone ved min Faders høyre hånd, han som er full av nåde og sannhet.

13.   Sannelig, så sier Herren din Gud, din Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 66
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige