AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 62
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith på bredden av elven Missouri, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the Church 1:205-206). Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.1-3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i himmelen. 4-9: Eldstene skal reise og forkynne etter egen dømmekraft og slik de blir veiledet av Ånden.


1.   Se og lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, deres talsmann som kjenner menneskets svakhet og vet hvordan han skal komme dem til hjelp som blir fristet.

2.   Og sannelig, mine øyne hviler på dem som ennå ikke har reist opp til Sions land, derfor er deres misjon ennå ikke fullført.

3.   Likevel er dere velsignet, for det vitnesbyrd dere har båret, er nedtegnet i himmelen så englene kan se det, og de fryder seg over dere, og deres synder er dere tilgitt.

4.   Og fortsett nå deres reise. Samle dere i Sions land, avhold et møte, gled dere sammen og ofre et sakrament til Den Aller Høyeste.

5.   Og deretter kan dere vende tilbake for å bære vitnesbyrd, ja, i samlet flokk, eller to og to, som det synes dere best, det spiller ingen rolle for meg, bare dere er trofaste og forkynner det glade budskap for jordens innbyggere, eller i de ugudeliges forsamlinger.

6.   Se, jeg, Herren, har ført dere sammen så løftet kunne bli oppfylt, så de trofaste blant dere kunne bli bevart og glede seg sammen i Missouris land. Jeg, Herren, gir løfter til de trofaste og kan ikke lyve.

7.   Jeg, Herren, er villig om noen av dere ønsker å ferdes på hesteryggen eller på esler, eller i vogner, han skal motta denne velsignelse hvis han mottar den fra Herrens hånd med et takknemlig hjerte i alle ting.

8.   Disse ting er det opp til dere å gjøre etter egen dømmekraft og etter Åndens veiledning.

9.   Se, riket er deres. Og se, jeg er alltid med de trofaste. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 62
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige