AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 55
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Willaim W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184-186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger orn ham av Herren.1-3: W. W. Phelps er kalt og utvalgt til å bli døpt, ordinert til eldste og til å forkynne evangeliet. 4: Han skal også skrive bøker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5-6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.


1.   Se, så sier Herren til deg, min tjener William-ja, hele jordens Herre - du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt døpt i vann, og hvis du gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære, skal du få forlatelse for dine synder og motta Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse,

2.   og så skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til å være en eldste i denne kirke, til å forkynne omvendelse og syndenes forlatelse ved dåp i Jesu Kristi den levende Guds Sønns navn.

3.   Og enhver som du legger dine hender på, og hvis de er angrende for mitt åsyn, skal du ha kraft til å gi Den Hellige Ånd.

4.   Og videre skal du utpekes til å hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med å trykke, velge ut og skrive bøker for kirkens skoler for at også små barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

5.   Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så du kan bli bosatt i ditt arveland og utføre dette arbeidet.

6.   Og videre la også min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det øvrige skal gjøres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 55
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige