AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 48
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166-167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den østlige del av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1-3; 45:64).1-3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brødre. 4-6: De hellige skal kjøpe jord, bygge en by og følge de råd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.


1.   Det er nødvendig at dere for tiden blir på deres bosteder slik det vil passe best etter deres omstendigheter.

2.   Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere dele med brødrene som kommer fra øst,

3.   og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjøpe i områdene rundt omkring som det synes dem best, for det er nødvendig at de inntil videre har et sted å bo.

4.   Det er nødvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og på rettferdig vis tjener så mye som mulig, så dere med tiden kan bli istand til å kjøpe jord til arv, ja, til byen.

5.   Stedet skal ennå ikke åpenbares, men etter at deres brødre er kommet fra øst, skal bestemte menn utpekes, og de skal bli gitt å kjenne stedet eller det skal åpenbares til dem.

6.   Og de skal bli utpekt til å kjøpe jordeiendommer og begynne å legge byens grunnvoll, og da skal dere begynne å samles med deres familier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere har mottatt og som dere heretter skal motta. Og slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 48
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige