AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 44
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1837 (History of the Church 1:157). For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.1-3: Eldstene skal komme sammen til konferanse. 4-6: De skal organisere seg i henhold til landets lov og ha omsorg for de fattige.


1.   Se, så sier Herren til dere, mine tjenere, jeg anser det for nødvendig at eldstene i min kirke sammenkalles fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, ved brev eller på annen måte.

2.   Og det skal skje at i den grad de er trofaste og utøver tro på meg, vil jeg utøse min Ånd over dem på den dag de kommer sammen.

3.   Og det skal skje at de skal gå ut i områdene rundt omkring og forkynne omvendelse til folket.

4.   Og mange skal bli omvendt så dere skal få makt til å organisere dere i henhold til menneskets lover,

5.   for at deres fiender ikke skal ha makt over dere, så dere kan være beskyttet på alle måter, så dere kan være istand til å holde mine lover, så ethvert bånd hvormed fienden forsøker å ødelegge mitt folk, kan bli brutt.

6.   Se, jeg sier dere at dere må se til de fattige og trengende og hjelpe dem så de kan bli bevart inntil alt kan bli gjort i henhold til min lov som dere har mottatt. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 44
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige