AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 40
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: "Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring" (History of the Church 1:145).1-3: Frykt for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fører til at evangeliet blir forkastet.


1.   Se, sannelig sier jeg dere, at min tjener James Covills hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord.

2.   Og han mottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fikk ham til å forkaste ordet.

3.   Derfor brøt han min pakt, og det er opp til meg å gjøre med ham som det synes meg best. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 40
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige