AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 37
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139). I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.1-4: De hellige blir bedt om å samles i Ohio.


1.   Se, jeg sier dere at jeg anser det ikke for nødvendig at dere oversetter mer før dere reiser til Ohio, og dette på grunn av fienden og til deres eget beste.

2.   Og igjen sier jeg dere at dere ikke skal reise før dere har forkynt mitt evangelium i dette området og har styrket kirken overalt hvor den finnes, og spesielt i Colesville, for se, de ber til meg i stor tro.

3.   Og videre gir jeg kirken et bud, at jeg anser det for nødvendig at de blir samlet i Ohio og tar imot min tjener Oliver Cowdery når han kommer tilbake til dem.

4.   Se, her er visdom, og la enhver velge selv inntil jeg kommer. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 37
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige