AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 34
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830 (History of the Church 1:127-128). Bror Pratt var dengang 19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne åpenbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.1-4: De trofaste blir Guds sønner gjennom forsoningen. 5-9: Evangeliets forkynnelse bereder veien for det annet komme. 10-12: Profeti kommer ved Den Hellige Ånds kraft.


1.   Min sønn, Orson, lytt og hør og gi akt på det jeg, Gud Herren skal si til deg, ja, Jesus Kristus din Forløser,

2.   verdens lys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke,

3.   som så har elsket verden at han ga sitt eget liv for at alle dem som ville tro, kunne bli Guds sønner. Derfor er du min sønn,

4.   og velsignet er du fordi du har trodd.

5.   Og mer velsignet er du fordi du er kalt av meg til å forkynne mitt evangelium,

6.   til å oppløfte din røst som med lyden fra en basun, både lenge og høyt og rope omvendelse til en vrang og fordervet generasjon og berede Herrens vei for hans annet komme.

7.   For se, sannelig, sannelig sier jeg deg, tiden er nær for hånden da jeg skal komme i skyen med kraft og stor herlighet.

8.   Og tiden for mitt komme skal være en stor dag, for alle nasjoner skål skjelve.

9.   Men før denne store dag kommer, skal solen bli formørket og månen forvandles til blod, og stjernene skal nekte å gi sitt skinn, og noen skal falle, og store ødeleggelser venter de ugudelige.

10.   Derfor, oppløft din røst, og spar ikke, for Gud Herren har talt, derfor, profeter, og det skal bli gitt ved Den Hellige Ånds kraft.

11.   Og hvis du er trofast, se, jeg er med deg inntil jeg kommer. 12 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg kommer hastig. Jeg er din Herre og din Forløser, og slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 34
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige