AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 33
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the Church 1:126-127). Da profeten skrev ned denne åpenbaringen, bekreftet han at Herren alltid er rede til å undervise dem som flittig søker i tro (History of the Church 1:126).1-4: Arbeidere kalles for å forkynne evangeliet i ellevte time. 5-6: Kirken er opprettet, og de utvalgte skal samles. 7-10: Omvend dere, for himmelens rike er for hånden. 11-15: Kirken er bygget på evangeliets klippe. 16-18: Bered dere til Brudgommen kommer.


1.   Se, jeg sier dere, mine tjenere Ezra og Northrop, åpne deres ører og lytt til Herren deres Guds røst, hvis ord er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, sjel og ånd, og er en tyder av hjertets tanker og hensikter.

2.   For sannelig, sannelig sier jeg dere, at dere er kalt til å oppløfte deres røst som med en basuns lyd, til å forkynne mitt evangelium for en vrang og fordervet generasjon.

3.   For se, marken er allerede hvit til innhøstning, og det er den ellevte time og den siste gang jeg skal kalle arbeidere til min vingård.

4.   Og min vingård er blitt fullstendig fordervet, og det er ingen som gjør godt unntatt noen få, og de feiler ofte på grunn av prestelist da alles sinn er fordervet.

5.   Og sannelig, sannelig sier jeg dere, at denne kirke har jeg opprettet og kalt ut av ørkenen.

6.   Og likeledes vil jeg samle mine utvalgte fra jordens fire hjørner, ja, alle som vil tro på meg og lytte til min røst.

7.   Ja, sannelig, sannelig sier jeg dere at marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, støt frem med deres sigd og høst av all deres makt, sinn og styrke.

8.   Opplat deres munn og den skal bli fylt, og dere skal bli som Nephi i fordums tid som reiste fra Jerusalem ut i villmarken.

9.   Ja, opplat deres munn og spar ikke, og mange kornband skal bli lagt på deres rygger, for se, jeg er med dere.

10.   Ja, opplat deres munn, den skal bli fylt, og dere skal si: Omvend dere, omvend dere, bered Herrens vei og gjør hans stier rette, for himmelens rike er for hånden,

11.   ja, omvend dere og enhver av dere la seg døpe til sine synders forlatelse, ja, bli døpt med vann, og så kommer dåpen med ild og med Den Hellige Ånd.

12.   Se, sannelig, sannelig sier jeg dere: Dette er mitt evangelium, og kom ihu at de skal ha tro på meg, ellers kan de ikke på noen måte bli frelst,

13.   og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, ja, på denne klippe er dere bygget, og hvis dere fortsetter, skal helvetes porter ikke få makt over dere.

14.   Og dere skal komme ihu kirkens artikler og pakter, og holde dem.

15.   Og den som har tro, skal dere bekrefte ved håndspåleggelse i min kirke, og jeg vil skjenke dem Den Hellige Ånds gave.

16.   Og Mormons bok og de hellige skrifter er gitt av meg til deres undervisning, og min Ånds kraft levendegjør alle ting.

17.   Derfor, vær trofaste, be alltid, sørg for at deres lamper er gjort istand og brenner, og ha olje med dere så dere kan være rede til Brudgommens komme -

18.   for se, sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 33
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige