AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 30
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, nmen for Kirkens eldster hadde skilt lag (History of the Church 1:115-116). Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt i tre åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter.1-4: David Whitmer refses for ikke å ha tjent rned flid. 5-8: Peter Whitmer jr. skal bli med Oliver Cowdery på en rnisjon til lamanittene. 9-11: John Whitmer blir kalt til å forkynne evangeliet.


1.   Se, jeg sier deg, David, at du har fryktet mennesker og har ikke stolt på meg for å motta styrke slik som du burde.

2.   Men dine tanker har dvelt mer ved jordiske ting enn ved det som er av meg, din Skaper, og ved den tjenestegjerning du er blitt kalt til, og du har ikke gitt akt på min Ånd og på dem som ble satt over deg, men er blitt overtalt av dem som jeg ikke har befalt.

3.   Derfor er du overlatt til deg selv, til å spørre meg og grunne på det du har mottatt.

4.   Og ditt hjem skal være i din fars hus inntil jeg gir deg videre befalinger. Og du skal utføre din tjenestegjerning - i kirken, for verden, og i områdene rundt omkring. Amen.

5.   Se, jeg sier deg, Peter, at du skal reise sammen med din bror, Oliver, for tiden er kommet da det er min vilje at du opplater din munn for å forkynne mitt evangelium, derfor, frykt ikke, men gi akt på de ord og råd som din bror skal gi deg.

6.   Og lid sammen med ham i alle hans lidelser, oppløft alltid ditt hjerte til meg i bønn og tro for hans og din utfrielse, for jeg har gitt ham makt til å bygge opp min kirke blant lamanittene.

7.   Og ingen har jeg utpekt til å være hans rådgiver over ham i kirken, i kirkelige anliggender, bortsett fra hans bror Joseph Smith jr.

8.   Derfor, gi akt på disse ting, og hold mine bud med flid, og du skal bli velsignet med evig liv. Amen.

9.   Se, jeg sier deg, min tjener John, at du fra nå av skal begynne å forkynne mitt evangelium som med en basuns røst.

10.   Og du skal arbeide hos din bror, Philip Burroughs, og i traktene deromkring - ja, overalt hvor du kan bli hørt - inntil jeg befaler deg å dra derfra.

11.   Og du skal av hele din sjel arbeide ene og alene for Sion fra nå av, ja, du skal alltid opplate din munn for min sak og ikke frykte hva menneskene kan gjøre, for jeg er med deg. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 30
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige